Гаранция

Ако в процеса на експлоатация възникне проблем в работата на изделието, можете да се обърнете своевременно към някой от служителите на „АВАНГАРДТУРБО“, като използвате посочените за това телефони. Гаранцията е невалидна в случаите, когато не са спазени прецизно инструкциите за монтиране на турбокомпресора, които са приложени към гаранционната карта.

Извънгаранционни повреди:

 • Повреда от удар
 • Замърсено масло
 • Прекъсване на маслото
 • Липса на масло
 • Прегряване и претоварване

Гаранцията не покрива:

 • Горепосочените извънгаранционни повреди
 • Последствията от спиране на МПС-то от експлоатация
 • Пътните разноски по транспортиране на МПС-то и/или турбокомпресора
 • Всички разходи свързани с повредата на турбокомпресора и последиците от това

Гаранцията е невалидна в случаите на:

 • Неправилен монтаж
 • Попадане на твърди частици в някоя от системите на турбокомпресора
 • Отваряне на турбокомпресора
 • Ненавременна подмяна на двигателно масло
 • Механичен удар върху турбокомпресора вследствие на ПТП или друг инцидент
 • При наличие на чип тунинг, пауър бокс или каквото и да било софтуерно подобрение
 • При неправилно смазване на турбокомпресора
 • При замърсени маслопроводи вътре в двигателя
 • При попадане на чужди тела от изпускателния колектор в турбокомпресора
 • Друга външна намеса в системата на турбокомпресора

АвангардТурбо
© · 2018 - 2020 ·