За турбокомпресорите

Съществува значителна разлика между дизеловия двигател с турбокомпресор и традиционния атмосферен бензинов двигател и това е въздухът. Преди впръскването на горивото, влизащият въздух в дизеловия двигател се компресира. Поради това турбокомпресорът има решаващо значение за мощността и ефективността на дизеловия двигател. Работата на турбокомпресора е да компресира повече въздух, който да тече в цилиндъра на двигателя. Когато въздухът се компресира, молекулите на кислорода се намират по-близо една до друга. Увеличаването на въздуха означава, че може да се добави повече гориво за същия атмосферен двигател. Това генерира повишена механична мощност и подобряване на общата ефективност на горивния процес. Следователно, обема на двигателя може да бъде намален за двигател с турбокомпресор, което води до по-голямо сближаване на кислородните молекули, което спомага за подобрената икономия на гориво.

Изображение на турбини.

Как работи турбокомпресорът?

Турбокомпресорът се състои от две основни секции: турбина и компресор.


Турбината се състои от турбинно колело (1) и корпус на турбината (2). Работата на корпуса на турбината е да насочва отработените газове (3) към турбинното колело. Енергията от отработените газове завърта колелото на турбината и след това газът излиза от корпуса на турбината през изпускателната зона на отработените газове (4). Компресорът също се състои от две части: колело на компресора (5) и корпус на компресора (6). Начинът на действие на компресора е противоположен на този на турбината. Компресорното колело е прикрепено към турбината чрез кован стоманен вал (7) и докато турбината върти компресорното колело, високоскоростното въртене изтегля въздуха и го компресира. След това корпусът на компресора преобразува въздушния поток с висока скорост и ниско налягане във въздушен поток с високо налягане и въздух с ниска скорост чрез процес, наречен дифузия. Най-сгъстен въздух (8) се вкарва двигателя, което позволява на двигателя да изгори повече гориво за производството на по-голяма мощност

 1. Турбинно колело
 2. Корпус на турбината
 3. Изгорели газове
 4. Изпускателна зона на ауспуха
 5. Компресорно колело
 6. Корпус на компресора
 7. Кован стоманен вал
 8. Сгъстен въздух
Устройство на турбокомпресор.

Инструкции за монтаж на турбокомпресор

За да избегнете излишни проблеми, моля монтирайте турбокомпресора с изключително внимание! От голямо значение е, дори за опитни механици, да се обърне внимание на особеностите при монтажа на този агрегат. Моля прочетете инструкциите внимателно!

 1. Проверете захранващия маслен тръбопровод!
  Свалете тръбопровода, източете маслото, което се намира в него и го почистете щателно с обезмаслител и/или пара. Старателното почистване на тръбопровода е много важно, но ако има някакво запушване или повреда в него тръбопровода трябва да се замени с нов.
  Не използвайте течни гарнитури!
 2. Сменете маслото!
  Смяната на маслото и масления филтър е задължително! Ако това не бъде направено има голяма вероятност новият турбокомпресор да дефектира. Старото или замърсено масло възпрепятства смазването и ще доведе до повреди, най-вече на лагерите и вала.
 3. Проверете входящите и изходящите маслени тръбопроводи!
  Свалете тръбопроводите, източете маслото, което се намира в тях и ги почистете щателно с обезмаслител и/или пара. Уверете се, че тръбите са чисти. В случай, че има някакво запушване или повреда, те трябва да бъдат заменени с нови.
  Не използвайте течни гарнитури!
 4. Проверете вентилацията на картера!
  Уверете се, че вентилацията е чиста и в добро състояние. Запушен отдушник може да причини проблем свързан с теч на масло от турбокомпресора.
 5. Проверете състоянието на двигателя!
  Когато двигателят не е в добро състояние , той оказва влияние и върху турбокомпресора. Например, повишено налягане в картера може да причини теч на масло от турбокомпресора. Турбото връща това масло обратно в двигателя, респективно в горивната камера и това може да доведе до други повреди. Силно препоръчително е, двигателят да бъде почистен, за да се избегне попадане на чуждо тяло в новият турбокомпресор през отдушника на вентилацията или изпускателният колектор, което е една от най-честите причини за повреда на турбокомпресора.
  Може да възникнат тежки последици, в случай, че това не се провери внимателно.
 6. Проверете въздуховодите!
  Винаги поставяйте нов въздушен филтър и чисти въздуховоди. В случаите, когато има междинен охладител на въздуха (intercooler), евентуалните остатъци от масло трябва да се отстранят. Също така въздуховодите от турбото до двигателя, трябва да бъдат проверени и почистени.
 7. Проверете налягането на маслото!
  Използвайте чист съд, за да съберете маслото от захранващия маслопровод. Оставете накрайникът му незатегнат. Завъртете двигателят на стартер , за да се убедите в нормалното снабдяване с масло и обезвъздушаване на тръбопровода.
 • Инструменти за монтаж.
 • Смяна на масло.

Как да се свържете с нас?

За повече информация и въпроси позвънете на телефон:
0878800038 или ни пишете на e-mail: [email protected]

Необходими проверки при монтажа

 1. Закрепване към изпускателният колектор
  Внимавайте! В изпускателният колектор все още може да има метални частици от повреденото турбо. Те трябва бъдат изцяло премахнати. Също така, колектор с пукнатини може да повреди турбото.
  Проверете внимателно!
 2. Премахнете всички тапи поставени за транспортирането!
  Върху турбото се поставят тапи, за да се предотврати замърсяването му по време на транспорт. Те трябва да бъдат премахнати.
 3. Проверете захранването с масло!
  Монтирайте захранващият маслопровод към турбото. Не позволявайте никакво замърсяване на лагерното тяло. Завъртете двигателя на стартер, докато потече масло към лагерното тряло. Монтирайте изходящият маслопровод и запалете двигателя. Оставете го да поработи на празен ход 5 до 10 минути.
 4. Проверете връзките!
  Бавно увеличавайте оборотите на двигателя по време на теста и проверете всички връзки за евентуални течове. Когато двигателят е топъл, всички връзки трябва да се проверят и притегнат, ако е необходимо.
 5. Проверете налягането на турбото!
  Трябва да проверите налягането на турбото посредством специализиран манометър. Разтоварващият клапан е предварително регулиран от нас и не трябва да се пипа.
 6. Проверка за запушване на изходящата генерация
  Проверете изходящата генерация и най-вече катализатора дали не е запушен. При запушване на катализатора се затруднява отвеждането на изгорелите газове и се получава прегряване на турбото.

АвангардТурбо
© · 2018 - 2020 ·